Sekretesspolicy © 2016 Med ensamrätt.
Integritetspolicy

www.rulltrappor-rullband.se är en webbplats som drivs av Step by Step Stakeholders Scandinavia AB. Material som finns tillgängligt på Step by Step Stakeholders Scandinavia ABs webbplats är endast avsett som allmän information och presenteras i befintligt skick. Step by Step Stakeholders Scandinavia AB garanterar inte att innehållet på webbplatsen är fullständigt eller riktigt. Användandet av materialet sker på användarens egen risk. Step by Step Stakeholders Scandinavia AB ansvarar inte i något fall för skada som kan uppkomma genom användande av webbplatsen. Externa länkar kan öppnas utan Step by Step Stakeholders Scandinavia ABs vetskap. Step by Step Stakeholders Scandinavia AB påtar sig inte något ansvar för den information eller andra uppgifter som förekommer på de hemsidor, till vilka länkar öppnas.

Upphovsrättslagen

Material som lagts ut av Step by Step Stakeholders Scandinavia AB på Internet skyddas av upphovsrättslagen. Det innebär bland annat att allt återgivande av material eller delar därav förutsätter upphovsmannens tillstånd. Material från www.rulltrappor-rullband.se får bara användas för privat bruk. All annan användning, t.ex. kopiering, mångfaldigande, överföring eller kommersiellt utnyttjande av materialet fordrar upphovsmannens tillstånd. Om det är oklart huruvida Step by Step Stakeholders Scandinavia AB eller annan äger upphovsrätten får vi be dig att kontakta Step by Step Stakeholders Scandinavia AB, adress anges ovan, för vidare besked.

Information om cookies

Enligt lagen om elektronisk kommunikation skall besökare på en webbplats med cookies informeras om att webbplatsen innehåller cookies, vad dessa används till och hur cookies kan undvikas. www.rulltrappor-rullband.se innehåller cookies. Dessa används för att underlätta ditt besök på webbplatsen. Om du inte accepterar användningen av cookies, så kan du avaktivera dessa i din webbläsares (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Apple Safari, etc.) säkerhetsinställningar.

Copyright © 2009-2021, Step by Step Stakeholders Scandinavia AB, Sweden